اشاره های ریاست جمهوری در مورد بازنگری در مبارزه با فساد

سئول، 26 فوریه (یونهاپ) -- ریاست جمهوری کره به محدودیت ها اشاره کرد که ضد فساد است و همچنین تلاش ها از تقاضا حمایت می کند.

"سوالاتی در مورد اینکه آیا کپی کیم یانگ ران مشهود است وجود داشت.
دو وون سخنگوی ریاست جمهوری به آژانس یونهاپ گفت: «ما بدون بحث در مورد موضوعات (مختلف) از جمله تقاضای فشار دادن، به این موضوع رسیدگی نمی کنیم.
با افزودن این که این موضوعات در میان سیاستگذاران مورد بحث قرار خواهند گرفت.

قانون مبارزه با فساد، به طور قابل قبولی، در سال 2016 اجرا شد و به مقامات، روزنامه نگاران و مربیان تخفیف داده شد که وعده های غذایی 30000 وون را دریافت کردند.

p> مواردی هستند که دریافت هدایای بیش از 50000 وون و تبریک و مهربانی 100000 برنده غیرقانونی است.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت