رهبر مشترک به سوء ظن

سئول، 14 آوریل (یونهاپ) -- کیم ی وون، یکی از رهبران یک حزب، به اتهام داشتن و نگهداری ماری جوانا، مقامات روز جمعه مورد سرزنش قرار گرفته است.

کیم کره بین و این و در خانه، به گفته مقامات.

ماه فوریه کیم را آغاز کرد و ماه را جستجو و بازجویی کرد.

کیم و به دلیل تحقیقاتش.

کیم تا زمانی که ریاست مشترک جولای 2021 و فوریه را بر عهده داشت، با ذکر دلایلی انجام شد.

سئول سئوبو (یونهاپ)

pbr@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت