اوراق قرضه تثبیت پولی با ارزش 11 تریلیون وون در فوریه.

سئول، 30 ژانویه (یونهاپ) -- رک تبادل تلفن کره دوشنبه 11 تریلیون وون (8.
96 میلیارد دلار) اوراق تثبیت پولی (MSBs) فوریه.

بدنه 1 تریلیون وون بزرگتر از MSB است.
این ماه، با توجه به خروج کره.

MSB یک نقدینگی صنایع دستی ابداع شده در بازارها است.
به موسسات مالی و افراد فروخته می شود.

(END)

پیشنهاد سایت